Τρίμης Hobby Garden - Τα πάντα για τον κήπο

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Κλασσικές

Πήλινες Γλάστρες

Για εκείνους που θέλουν την κλασσική γραμμή που συνδιάζετε με την ποιότητα της παλιάς αγγειοπλαστικής.


Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_01cl

01032

τεμ

3,2cm

3,7cm

 

01043

4,3cm

4,8cm

 

01063

6,3cm

7,2cm

 

01090

9cm

9cm

 

01097

9,7cm

11,3cm

11cm

01114

11,4cm

13,3cm

11cm

01137

13,7cm

15,7cm

13cm

01155

15,5cm

17,5cm

15cm

01170

17cm

20cm

17cm

01193

19,3cm

21,7cm

17cm

01212

21,2cm

23,9cm

19cm

01228

22,8cm

25,8cm

21cm

01245

24,5cm

27,3cm

21cm

01282

28,2cm

31cm

25cm

01314

31,4cm

35,8cm

28cm

01340

34cm

40cm

31cm

01370

37cm

44,2cm

36cm

01400

40cm

47,3cm

36cm

01437

43,7cm

52,2cm

42cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_02cl

02145

τεμ

14,5cm

21,7cm

21cm

02170

17cm

25,8cm

23cm

02190

19cm

31,5cm

28cm

02235

23,5cm

37,9cm

36cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_04cl

04075

τεμ

7,5cm

11,3cm

 

04090

9cm

13,7cm

 

04206

20,6cm

27cm

19cm

04240

24cm

32cm

21cm

04280

28cm

37,6cm

25cm

04310

31cm

43,3cm

31cm

04360

36cm

48,2cm

36cm

04400

40cm

53cm

36cm

04466

46,6cm

64cm

42cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_05cl

05268

τεμ

26,8cm

32cm

25cm

05310

31cm

37,7cm

28cm

05350

35cm

43,5cm

31cm

05390

39cm

48cm

36cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_10cl

10355

τεμ

35,5cm

39cm

31cm

10410

41cm

44cm

36cm

10450

45cm

49,5cm

42cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_11cl

11310

τεμ

31cm

35cm

28cm

11367

36,7cm

40cm

31cm

11418

41,8cm

45,5cm

36cm

11475

47,5cm

51cm

42cm

11505

50,5cm

57,5cm

46cm

11540

54cm

67cm

52cm

11575

57,5cm

76cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_12cl

12075

τεμ

7,5cm

11,4cm

 

12087

8,7cm

13,5cm

 

12150

15cm

18,3cm

17cm

12190

19cm

23,3cm

21cm

12230

23cm

28cm

25cm

12275

27,5cm

33,5cm

31cm

12310

31cm

38,7cm

36cm

12355

35,5cm

44cm

42cm

12400

40cm

49,5cm

46cm

12457

45,7cm

55,8cm

52cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_13cl

13164

τεμ

16,4cm

27,2cm

23cm

13194

19,4cm

32,5cm

28cm

13233

23,3cm

37,5cm

31cm

13258

25,8cm

43cm

36cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_17cl

17120

τεμ

12cm

14,4cm

13cm

17135

13,5cm

15,7cm

15cm

17182

18,2cm

20cm

17cm

17215

21,5cm

25,2cm

21cm

17260

26cm

30,2cm

25cm

17302

30,2cm

35cm

28cm

17390

39cm

45cm

36cm

17475

47,5cm

55cm

42cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_30cl

30099

τεμ

9,9cm

19,7cm

15cm

30105

10,5cm

21,4cm

17cm

30113

11,3cm

23,5cm

19cm

30125

12,5cm

28,5cm

21cm

30150

15cm

34cm

23cm

30165

16,5cm

39,2cm

28cm

30190

19cm

44,5cm

31cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_31cl

31132

τεμ

13,2cm

31,9cm

23cm

31146

14,6cm

36cm

25cm

31170

17cm

42cm

28cm

31180

18cm

47,2cm

31cm

31200

20cm

51,5cm

36cm

31230

23cm

63,2cm

42cm

31260

26cm

72cm

46cm

31280

28cm

83cm

52cm

31330

33cm

100cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_32cl

32152

τεμ

15,2cm

27,5cm

21cm

32180

18cm

32,4cm

23cm

32216

21,6cm

37cm

28cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_34cl

34119

τεμ

11,9cm

14,9cm

15cm

34155

15,5cm

18cm

17cm

34195

19,5cm

23cm

21cm

34238

23,8cm

28cm

25cm

34291

29,1cm

33cm

31cm

34379

37,9cm

43cm

42cm

34475

47,5cm

55cm

52cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_40cl

40152

τεμ

15,2cm

32x16cm

 

40160

16cm

37x18cm

 

40168

16,8cm

42x19cm

 

40185

18,5cm

47x21cm

 

40191

19,1cm

52x22cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_42cl

42270

τεμ

27cm

62x28cm

 

42310

31cm

72x32cm

 

42350

35cm

82x37cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_45cl

45260

τεμ

26cm

31x31cm

27

45310

31cm

36x36cm

31

45353

35.3cm

41x41cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_46cl

46162

τεμ

16.2cm

60x18cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_48cl

48135

τεμ

13,5cm

26x15cm

 

48162

16,2cm

30x18cm

 

48162

16,2cm

39x18cm

 

48162

16,2cm

49x18cm

 

48162

16,2cm

60x18cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος (Πιάτου)

Κλασσικές
potsart_55cl

55020

τεμ

2cm

11cm

55023

2,3cm

13cm

55030

3cm

15,4cm

55032

3,2cm

17,5cm

55033

3,3cm

19,4cm

55034

3,4cm

22cm

55036

3,6cm

23,8cm

55037

3,7cm

26cm

55040

4cm

28,7cm

55040

4cm

32,2cm

55048

4,8cm

37,4cm

55052

5,2cm

43,2cm

55057

5,7cm

46,5cm

55064

6,4cm

52cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος (Πιάτου)

Κλασσικές
potsart_56cl

56030

τεμ

3cm

34x18cm

56037

3,7cm

38x19cm

56039

3,9cm

43x21cm

56040

4cm

50x23cm

56042

4,2cm

54x24cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος (Πιάτου)

Κλασσικές
potsart_57cl

57035

τεμ

3,5cm

27x27cm

57037

3,7cm

31x31cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Κλασσικές
potsart_58cl

58040

τεμ

4cm

8x4cm

58040

4cm

8x8cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος (Πιάτου)

Κλασσικές
potsart_61cl

61030

τεμ

3cm

27x18cm

61035

3,5cm

30x18cm

61035

3,5cm

40x18cm

61035

3,5cm

50x18cm

61035

3,5cm

60x18cm

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Μήκος / Πλάτος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_65cl

65175

τεμ

17,5cm

25x15cm

 

65209

20,9cm

30x20cm

 

Κατηγορία

Κωδικός

Μονάδα
Μέτρησης

Ύψος

Διάμετρος

Πιάτο

Κλασσικές
potsart_87cl

87193

τεμ

19,3cm

21,7cm

17cm

87212

21,2cm

23,9cm

19cm

87245

24,5cm

27,3cm

21cm

87282

28,2cm

31cm

25cm


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού