Τρίμης Hobby Garden - Τα πάντα για τον κήπο

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Κρανιά - Cranberries

Φυτά Φαρμακευτικά

Η καλλιέργεια της κρανιάς είναι προωθούμενο είδος, κατάλληλο για ημιορεινές και ορεινές περιοχές
για παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων υψηλής απόδοσης.
Η κρανιά είναι ένα αυτόχθονο, μακρόβιο φυλλοβόλο δένδρο, καλά προσαρμοσμένο στις κλιματεδαφικές συνθήκες της χώρας μας, που ευδοκιμεί σχεδόν σε όλα τα είδη των εδαφών από γόνιμα έως μέτρια γόνιμα, υγρά ή ξηρά αμμοπηλώδη έως βαριά αργιλώδη. Δεν προσβάλλεται από έντομα και φυτονόσους και έτσι είναι ιδεώδες είδος για βιολογική καλλιέργεια. Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες ( -30C).

Ανθίζει το χειμώνα ( Ιανουάριο- Φεβρουάριο ) ενώ τα άνθη της παραμένουν για 2 περίπου μήνες.
Οι καρποί ωριμάζουν στα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου όποτε και παίρνουν έντονα κόκκινο γυαλιστερό χρώμα.
Τα κράνα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Τα κράνα χρησιμοποιούνται για φάρμακο από τους ντόπιους στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας.
Το ξύλο της κρανιάς είναι σκληρότατο και αντοχής σε θραύση. Τα πιο γερά γκλιτσόξυλα των τσοπάνων γίνονται από νεαρούς βλαστούς κρανιάς. Από ξύλο κρανιάς κατασκευάστηκε ο Δούρειος Ίππος της Τροίας. Κρανίσια ήσαν τα δόρατα των αρχαίων θηρευτών και των πολεμιστών του Μεγ. Αλεξάνδρου.
Από το σκληρό ξύλο της κρανιάς κατα- σκευάζονται διάφορα μικροαντικείμενα.Η κρανία σπάνια κλαδεύεται.
Το κλάδεμα δεν πρέπει να γίνεται μέ- χρι το κλάδεμα των ανθέων καθόσον αυτά σχηματίζονται στους βλαστούς του προηγούμενου έτους και όχι στη νέα βλάστηση.

Η συλλογή του καρπού γίνεται με άπλω- μα διχτυών και δόνηση των κλαδιών.
Ο καρπός πλένεται και ή καταναλώνε- ται νωπός ή ψύχεται την ίδια ημέρα ή χρησιμοποιείται για την Παρασκευή ποτών, γλυκών και μαρμελάδας.

Κύριες χρήσεις.
Τα κράνα παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή ποτών, μαρμε- λάδας και γλυκών.
Τα γνωρίζουν όλες οι νοικοκυρές σε μη αστικές αλλά και σε αστικές περιοχές.
Από τα παλιά χρόνια τα κράνα ήταν γνωστά για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες.
Χρησιμοποιούνται ακόμη και στις ημέρες μας κατά της διάρροιας και εντερικών πα- θήσεων λόγω της στυπτικότητάς τους που οφείλεται στις ταννίνες.
Ο φλοιός, οι βλαστοί και οι ρίζες χρησι- μοποιούνται ως αντιπυρετικά.
Στις ορεινές περιοχές της χώρας μας τα κράνα χρησιμοποιούνται κατά καρδιακών παθήσεων, κοιλόπονου, κατά πόνων περιόδου, στομαχικές και εντερικές διαταραχές, ως χωνευτικό και ως τονωτικό κατά τη διάρκεια εργασίας. Από τις σημαντικότερες χρήσεις της κρανιάς είναι ότι αποτελεί όμορφο καλλωπιστικό φυτό καθόσον ανθίζει μέσα στο χειμώνα ενώ και την περίοδο ωρίμανσης των καρπών είναι εξαιρετικά ελκυστική.

Η καλλιέργεια της κρανιάς συγκαταλέγεται σ’ εκείνες που θα μπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ομορφιά της υπαίθρου μας και την εθνική οικονομία.

Όσον αφορά την μεταποίηση και τα προϊόντα της κρανιάς αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον 12 διαφορετικά προϊόντα. Μερικά απ αυτά είναι το συμπυκνωμένο εκχύλισμα κράνων, το λικέρ κράνων ,η μαρμελάδα και το κρανοποτό. Όλα τα προϊόντα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού